Мережа груп

В закладі працюють 8 груп короткотермінового перебування:

  • раннього віку Клубу «Я+мама» - 2;
  •  раннього віку - 1;
  • різновікова -1;
  • соціально-педагогічного патронату - 4

Правила прийому до закладу

Згідно Статуту прийом дітей до ЦРРД «Дивосвіт» здійснюється завідувачем протягом календарного року. Для зарахування дитини до закладу необхідно надати такі документи:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини;

- документи для встановлення батьківської плати (пільгові категорії)