Правила прийому до закладу

Згідно Статуту прийом дітей до ЦРРД «Дивосвіт» здійснюється завідувачем протягом календарного року. Для зарахування дитини до закладу необхідно надати такі документи:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- свідоцтво про народження дитини;

- документи для встановлення батьківської плати (пільгові категорії)