ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ 

(ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту», стаття 30 )

статут закладу освіти


ліцензії на провадження освітньої діяльності


структура та органи управління закладу освіти


кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами


освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою


територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником 


ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти


мова (мови) освітнього процесу


наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)


матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)


внутрішня система якості освіти


результати моніторингу якості освіти


річний звіт про діяльність закладу освіти


правила прийому до закладу освіти


умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами


перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати


правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти


план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти


порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти


порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)


кошторис


фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів


інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості


інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством