Головна » Файли » Мої файли

Звіт завідувача Величко Л.В. під час публічної презентації діяльності ЦРРД «Дивосвіт»
19.09.2017, 15:17

Звіт завідувача Величко Л.В. під час публічної презентації  діяльності ЦРРД «Дивосвіт»

Шановні члени атестаційноїкомісії, колеги, батьки!

       Колектив Центру раннього розвитку дитини «Дивосвіт»  радий Вас вітати з нагодипроведенняатестаційноїекспертизи закладу.

         Центр раннього розвитку дитини «Дивосвіт» створено на підставі рішення виконавчого комітету Славутської міської ради «Про хід виконання додаткових заходів по розвитку дошкільної освіти» від 27.07.2011 року №284. У червні 2014 року ЦРРД «Дивосвіт» набув статусу юридичної особи.

         Заклад розрахований на 56 місць.

В Центрі функціонує 8 груп короткотривалого перебування дітей:

-          групи раннього віку;

-         логопедична група;

-         інклюзивна група;

-         група старшого дошкільного віку

 Заклад  у своїй діяльності керується:

 • Конституцією України 
 • Конвенцією про права дитини, ратифікованою Постановою ВР від 27.02.1991р.          
 • Законом України «Про освіту»
 • Законом України «Про дошкільну освіту» (зі змінами)
 • Законом  України «Про засади державної мовної політики»
 •  Законом України «Про охорону дитинства» (зі змінами)
 • Кодексом законів про працю України
 • Положенням про центр розвитку дитини, затвердженим постановою Кабінету Міністріввід 05.10.2009 року №1124
 • Базовим  компонентом дошкільної освіти в Україні
 • Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
 • Програмоюрозвиткудітей старшого дошкільноговіку «Впевнений старт»

Установчі документи функціонування ЦРРД «Дивосвіт»

 • Статут Центру раннього розвитку дитини «Дивосвіт», затверджений рішенням Славутської міської ради  від 28 серпня 2015 р.№ 6-56/2015
 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
 • Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна №68795701 від 23.09.2016р.
 • Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №НВ-6802495192015 від 06.11.2015р.

 Центр проводить діяльність за такими основними напрямами:

-організація роботи груп з метою виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Впевнений старт» та інших, дозволених МОН України до застосування;

- створення умов для всебічного розвитку дітей раннього та дошкільного віку, що відвідують Центр, відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;

- організація роботи з підготовки дітей до шкільного навчання;

- проведення різних форм освітнього процесу (заняття в клубах, гуртках, секціях, студіях, тощо) для своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів і здібностей дітей;

- проведення серед населення роз’яснювальної роботи , спрямованої на розуміння проблем сімей, що виховують дітей, які потребують корекції фізичного та (або ) розумового розвитку, виховання толерантного ставлення до таких дітей;

- надання педагогам та батькам кваліфікованої допомоги з питань розвитку, виховання, навчання, реабілітації та соціальної адаптації дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

- психолого-педагогічне обстеження дітей та вивчення їх оточення, розроблення індивідуального плану корекції розвитку дитини на основі індивідуальної реабілітаційної програми, здійснення системних психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному розвитку та сприяння всебічному розвитку дитини;

- здійснення заходів, спрямованих на компенсацію втрачених функцій, формування психологічних новоутворень, яка потребує корекції та (або) розумового розвитку, сприяння всебічному розвитку дитини в сім’ї, формування стосунків з членами родини та громади тощо.

Відповідно до штатного розпису  працівників  закладу кількість штатних одиниць становить 15,35 із них:

-  педагогічних працівників – 8,63

- завідувач;

- вихователі;

- вчитель-логопед;

- практичний психолог;

- керівник музичний;

- інструктор з фізкультури

-  обслуговуючого персоналу – 6.72 із них:

- завідувач господарством;

- сестра медична;

- помічники вихователя;

- сторожі

8 педагогічних працівників мають вищу педагогічну освіту, 1- базову.

У  закладі  методична робота з педагогічними кадрами, спрямована на:

-     створення організаційно-педагогічних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

-     організацію системи роботи, спрямованої на активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду педагогічних працівників;

-     впровадження в практику роботи Центру інноваційних технологій та досягнень кращого передового досвіду;

-     вивчення стану організації освітньо-виховного процесу, рівня життєвої компетентності дошкільників відповідно до нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти України;

-     інформування педагогів про нові нормативні документи в галузі дошкільної освіти, науково-методичні та навчальні фахові видання;

-     інформаційне оновлення методико-педагогічним контентом сайту дошкільного навчального закладу;

-     забезпечення високого рівня активності батьків в організації життєдіяльності вихованців.

Використовуються різноманітні форми методичні роботи. Ефективним є використання  семінарів-практикумів,  майстер-класів, круглих столів,творчих звітів педагогів тощо.

 У 2016-2017 н.р. вихователь Пюро С.О. та інструктор з фізкультури Логнюк Л.П. мали можливість поділитися досвідом під час засідання міського методичного об’єднання вихователів груп раннього віку та майстер-класу для педагогічних працівників дошкільних закладів міста.

З метою оновлення підходів до організації освітньо-виховної роботи педагогами використовуються такі інноваційні методики, технології, педагогічна спадщина видатних педагогів:

-методика раннього розвитку ГленаДомана;

-навчання читанню за методикою Л.Шелестової;

-педагогіка спадщини М.Монтессорі;

- логічні блоки Дьенеша;

В цьому навчальному році, завдяки наданій благодійній допомоги підприємця Максимчука П.П., вихованці «Дивосвіту» отримали можливість займатися степ-аєробікою.

Заслуговує на увагу і робота щодо соціалізації дитини раннього віку, яка проводиться в групах Клубу «Я+мама».

З 2011 року на базі ЦРРД «Дивосвіт» функціонує гурток з підготовки дітей до школи «Малюк», беззмінним керівником якого є Перуцька Жанна Ігорівна

В  закладі створено умови для забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників освітньо-виховного процесу.

Психологічний супровід здійснює практичний психолог Бродюк Ольга Сергіївна. Вона керується нормативними документами та вимогами Етичного кодексу психолога. Ольгою Сергіївною  проводяться моніторингові дослідження щодо адаптації дітей до умов  закладу,  виявлення  дитячої обдарованості, рівня  тривожності вихованців, готовності старших вихованців до подальшого навчання в школі, соціально-психологічного клімату в колективі закладу.

Зведені дані результатів щодо визначення обдарованості дітей  за методикою Векслера

Інтелектуальний (пізнавальний) – 4 дитини

Креативний – 1 дитина

Логіко-математичний – 1 дитина

Художньо-естетичний – 0

Літературний (мовленнєвий) - 0

 Зведені дані щодо готовності старших вихованців до подальшого навчання в школі(за методикою Керна-Йерасика

За результатами тесту Керна-Йерасика виявлено рівень готовності дітей до школи:

-високий рівень – 4 дитини

-середній рівень – 12 дітей

-низький рівень – немає

Ольга Сергіївна також виконує обов’язки  громадського інспектора. В закладі створений банк даних дітей  пільгових категорій. Ці діти мають соціальний захист, користуються пільгою на сплату за харчування.

Станом на 15 травня заклад відвідують наступні категорії дітей звільнених від плати за харчування

Діти з особливими потребами – 1 дитина

Діти військовослужбовців, учасників АТО – 3дітей

В ЦРРД «Дивосвіт» вчителем-логопедом Простапчук Тетяною Олександрівною здійснюється корекція порушень мовлення вихованців нашого закладу та  БДТ.

Зведені дані про кількість дітей  охоплених логопедичною роботою в ЦРРД «Дивосвіт»

 Наш заклад відвідують дві дитини з особливими освітніми потребами. Одна – вихованка інклюзивної групи, друга знаходиться на соціальному патронат.

З ними здійснюється  корекційна робота практичним психологом, вчителем-логопедом та педагогами закладу.

До послуг малят музична (фізкультурна) зала, у якій проводяться відповідно до розкладу занять та плану роботи щоденні заняття з музики,  фізичного виховання, ранкова гімнастика, спортивні свята, розваги. Традиційними стали покази різних видів лялькових театрів щоп’ятниці. Зала декорується відповідно  до пір року та тематичних циклів.

Медичне обслуговування здійснює сестра медична Небжицька О.Л.Медичний кабінет в основному забезпечений необхідним медичним інвентарем, обладнанням, ліками та виробами медичного призначення відповідно до Переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом МОЗУ, МОНУ  від 30.08.2005р.  № 432/496. Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки: дітей раннього віку – 1 раз в місяць, дітей дошкільного віку - 1 раз в квартал, про що вносяться записи в Журнал антропометрії.

Облік захворюваності в дошкільному закладі проводиться на підставі довідок лікаря про захворювання дитини.

Ольга Леонідівна  проводить санітарно-просвітницьку роботу з поширення медичних знань серед працівників, дітей та їх батьків.  У  закладі використовуються активні та пасивні форми санітарно-просвітницької роботи. Практикується проведення бесід, лекцій. Серед пасивних форм роботи використовуються: санітарні бюлетені, пам’ятки, інший наочний та інформаційний матеріал.

Харчування в закладі здійснюється за бажанням батьків у вигляді сніданків, які помічники вихователів отримують на харчоблоці ДНЗ №4.

В  закладі варіативна складова освітньої діяльності організовується завдяки  роботі гуртків на платній та безоплатній основі.

В Центрі забезпечується дотримання вимог законодавства щодо прав працівників з питань охорони праці. На робочих місцях  працівників створено безпечні умови праці. Велика увага приділяється забезпеченню належного утримання будівлі, споруд, інженерних комунікацій, здійснюється постійний моніторинг їх технічного стану. Забезпечується безпечна експлуатація технологічного обладнання, електроустановок та електромереж.

За період функціонування закладу випадків травматизму на виробництві не зафіксовано, випадки дитячого травматизму носили побутовий характер.

Підтримується належний протипожежний режим. Усі евакуаційні виходи утримуються у незахаращеному стані. Заклад забезпечено в достатній кількості вогнегасниками, є протипожежний щит.

Щороку осучаснюється дизайн приміщень  закладу. Стіни приміщень виконано у теплих пастельних кольорах, прикрашено ілюстраціями, кімнатними рослинами. Завдяки фінансовій підтримці управління освіти та виконавчого комітету Славутської міської ради значно покращився зовнішній вигляд ЦРРД «Дивосвіт»: замінено старі вікна на енергозберігаючі, встановлено нові двері еваковиходів, облаштовано пішохідну доріжку, придбано та встановлено сучасну огорожу закладу.

Центр активно співпрацює з дитячою поліклінікою. Неодноразово проводились зустрічі  батьків наших вихованців з лікарями-педіатрами. Під час проведення Тижнів безпеки дитини представниками пожежної частини, рятувальної станції на річці Утка проводились тематичні заняття з дітьми, які відвідують ЦРРД «Дивосвіт».

Заклад тісно співпрацює з батьківською громадськістю. Пріоритетними напрямками у роботі з батьками є залучення  до участі у всіх заходах, об’єднання зусиль колективу закладу та батьків у створенні необхідних умов життєдіяльності вихованців, підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків щодо розуміння ними закономірностей розвитку дитини, а також питань навчання і виховання.

Використовуються такі форми роботи: батьківські збори, індивідуальні консультації, бесіди, лекторії. Батьки можуть отримати кваліфіковану консультацію з боку практичного психолога, вчителя-логопеда. Інструктора з фізкультури, вихователів, завідувача з питань, що їх цікавлять

 В Центрі створено раду закладу. Головою ради закладу є Василюк Лариса Василівна. Склад ради обрано на пропорційній основі від педагогічного колективу і батьків. Засідання ради відбуваються планово та позапланово  при виникненні потреб та проблем, які вимагають колегіального  вирішення.  

(відгуки батьків)

Наш невеличкий колектив прагне створити всі умови для розвитку та саморозвиткудитини

Я дякую всім працівникам нашого закладу за розуміння головної мети нашої діяльності. 

Категорія: Мої файли | Додав: crrddivosvit
Переглядів: 82 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email *:
Код *: